Grafisk design

Branding & Visuel identitet

Branding er jeres visuelle DNA

Hver dag bliver vores sanser bombarderet med indtryk. Virksomheder, organisationer og myndigheder vil så gerne have et lille stykke af vores dyrebare opmærksomhed. Konkurrencen er enorm.
Vejen til succes er at vinde opmærksomhed ved at skille sig ud fra konkurrenterne… og her spiller branding en væsentlig rolle. 
Branding kan bestå af mange og vidt forskellige elementer. 
I virkeligheden er det mest interessante, at branding efterlader os med en bestemt oplevelse, stemning eller association.

 

Fornemmelsen og følelsen

Eksperter i markedsføring siger, at branding ikke er virksomheden, logoet, produktet, ydelsen eller identiteten… branding er de følelser og fornemmelser, som mennesker får i mødet med jer.

Stærke visuelle identiteter er dem, der har forstået dette og arbejder bevidst og professionelt på at styrke sig selv i hver enkelt kundes bevidsthed… og resten af markedet.

En stærk visuel identitet opstår ikke ud af det blå. Første skridt er analysen – at koge vision, virksomhed og vare ned til en Maggiterning. Næste skridt er at udvikle identitetsprogrammet fra A til Z, herunder finde de rette farver og toner som fungerer lige godt, om det er en e-mail autosignatur i punktstørrelse 9 eller et meterhøjt logo på firmadomicilets facade. Til slut kommer implementeringen og vedligeholdelsen.

Visuel identitet med gennemslagskraft

Visuel identitet er en hjørnesten i kommunikation med omverdenen. Det gælder for myndigheder, organisationer og virksomheder. Lad COMSEC hjælpe jer til at stå stærkt og overstråle konkurrenter.

Vær stille i en verden fuld af støj 

Reklamer i TV. Annoncer på Facebook. Tilbud i avisen.

Vi er ved at drukne i budskaber, som angler efter et splitsekund af vores sparsomme opmærksomhed.

Undersøgelser viser, at gennemsnitsdanskeren bliver udsat for 3.300 budskaber om dagen. Det kan også formuleres således: ”Helt ufatteligt meget støj”.

I en verden fuld af larm er det måske fristende at støje sammen med alle de andre. Sandheden er bare, at der skal ubegribeligt store markedsføringsbudgetter til for at lave så meget larm, at det overdøver andre.

Men der er en anden vej: At være stille. Med en visuel identitet, som står ren og rolig. Klar og tydelig. Let genkendelig.

Hold orden… det betaler sig!

Belønningen er en skarp profil, som kunder og samarbejdspartnere instinktivt genkender og forbinder med jer. Og muligheden for at stå stærkere i markedet end konkurrenterne.

Store virksomheder indgår typisk aftaler med store internationale bureauer, når den visuelle identitet skal udvikles eller støves af.

Den slags dyre vaner har små og mellemstore myndigheder, organisationer og virksomheder ikke økonomi til.
Heldigvis er hjælpen nær for den prisbevidste:
COMSEC hjælper jer gerne med at bygge og vedligeholde en stærk visuel identitet, hvor form og indhold går i takt. Hvor kunder og samarbejdspartnere bliver ramt af genkendelsens glæde.

Bonus info

Vi oplever med øjnene
Vidste du, at 65 pct. af menneskehjernens kapacitet bliver brugt af øjnene? Det betyder i praksis, at vi husker relativt dårligt, hvis vi kun får informationen skriftligt eller mundtligt. Tre dage senere vil vi i gennemsnit kun huske 10 pct. af de oplysninger, vi fik.

Men hvis informationen bliver tilføjet et billede eller en illustration, vil vi i gennemsnit huske 65 pct. af informationen tre dage senere.

Vores øjne er i stand til at håndtere 36.000 informationer i timen og man siger, at vores øjne bidrager med 85 pct. af al den viden, vi har om verden *)

I det lys giver det næsten sig selv, at det er helt afgørende, hvordan I som virksomhed, organisation eller myndighed tager jer ud. For jeres visuelle udtryk gør indtryk.